www.ratnagiri.gov.in English
Skip Navigation Links
मुखपृष्ठ
साधारण माहितीExpand साधारण माहिती
माहितीचा अधिकार Expand माहितीचा अधिकार
शासकीय परिपत्रकेExpand शासकीय परिपत्रके
पर्यटनExpand पर्यटन
महत्वाचे दूरध्वनीExpand महत्वाचे दूरध्वनी
शाखा/कार्यालयExpand शाखा/कार्यालय
राष्ट्रीय सूचना वि.केंद्र(जिल्हा कार्यालय)Expand राष्ट्रीय सूचना वि.केंद्र(जिल्हा कार्यालय)
निवडणूकExpand निवडणूक
निविदा/नोकरी विषयकExpand निविदा/नोकरी विषयक
प्रसिध्दी पत्रके
फोर्म डाऊनलोड
सार्वजनिक वाहतुकExpand सार्वजनिक वाहतुक
रत्नागिरीचे राजपत्रक
बातम्या व निवेदने
सरकारी पडीक जमिनीची माहिती
महत्वाची संकेतस्थळे
सार्वजनिक सुट्या 2013
अस्वीकृती धोरण(Disclaimer)
संपर्क
आपल्या सूचना व मते
सात-बारा बघणे
मिळकत पत्रिका बघणे
नागरिकांची सनद
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय

Search on website


Self Rule is our birthright, and We shall have it. Self Rule is our birthright, and We shall have it.
Bal Gangadhar Tilak
Adobe - Reader Download
Know Weather at Ratnagiri [Maharashtra]
Interface for common man to access walfare schemes information
Bookmark this page
Skip Navigation Linksमुखपृष्ठ>निविदा/नोकरी विषयक>नोकरी विषयक संधी
CAREER OPPORTUNITIES
 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,  रत्नागिरी

वाहन चालक पदभरती २०१४ व्यावसायिक चाचणी बाबत उमेदवारांना सूचना

Driver Document Verification List Date 20/08/2014 

अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करिता ठेवण्यात आलेली प्रतिक्षा सूची गट क व गट ड माहे सप्टेंबर २०१४

Driver Professional Test - Revised Date 

Driver Document Verification List 

Steno Profesional Test List 

Talathi Final Selection And Waiting  List 

Cleark Final Selection And Waiting List
--%>
Answer key of the written held for the post of Steno
--%>
Reject Candidate List

       Objection_Letter              Reject_List_Driver
     
       Reject_List_Steno            Reject_List_Talathi

रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशाश्कीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याकरिता आर्ज मागवण्यासाठी जाहिरात. /a>

 Clerk-cum Typist Recruitment 2014
           
SP Office Ratnagiri

Candidates Provisionally qualified for Medical Test of Ratnagiri Police Recruitment -2014

General_List

 DT-A                     NT-B                   NT-C                       NT-D

 OBC                       SBC                      SC                          ST

Ratnagiri District Police Constable Recruitment  written test Result and other Information.

    ANSWER KEY

 Chest No wise Marks Obtained constables         

Chest No wise Marks Obtained band         

Ratnagiri District Police Constable Recruitment Result and other Information.

Insruction For Candidate

 General_List           Disqualified_Candidates              Bandsmen

 DT-A                     NT-B                   NT-C                       NT-D

 OBC                       SBC                      SC                          ST

Zilla Parishad Ratnagiri

परिचर पदाची कागदपत्र  पडताळणी करिता  पात्र उमेदवाराची अंतिम यादी.

विस्तार अधिकारी पदाचे  कागदपत्र  पडताळणी करिता  पात्र उमेदवाराची अंतरीम यादी.

पशुधन पर्यवेक्षक पदाचे लेखी परीक्षे अंती कागद पडताळणी करिता  पात्र उमेदवाराची अंतरीम यादी.

कनिष्ठ सहायक (लिपिक)पदाची अंतिम यादी.

Selection List -Class 3 (Aushadh Nirman Adhikari,Arogya Sewak Female,Arogya paryavekshak) .

दिनांक १६ नोव्हेंबर रोजी पशुधन पर्यवेक्षक पदाचे लेखी परीक्षेची उत्तर सूची (answer key)

दिनांक १६ नोव्हेंबर रोजी कनिष्ठ सहायक (लिपिक)पदाचे लेखी परीक्षेची उत्तर सूची (answer key)

मिशन कक्ष (DWSM) जिल्हा परिषद रत्नागिरी.

जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती २०१४ - कंत्राटी ग्रामसेवक पदाचे कागदपत्र पडताळणी पात्र उमेदवारांची यादी व शुद्धिपत्रक.

आरोग्य सेवक (महिला),औषध निर्माण अधिकारी व आरोग्य पर्यवेक्षक पदाचे कागदपत्र पडताळणी पात्र उमेदवारांची यादी.

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अंशकालीन निर्देशक(कला, शारीरिक शिक्षण,व कार्यानुभव) या पदांची लेखी परीक्षा निकाल.


Answer Key Of Written exam Kantrati Gramsewak.

List Answer Key Of Written exam class 3 (Aushadh Nirman Adhikari,Arogya paryavekshak,Arogya Sewak Female) .

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अंशकालीन निर्देशक(कला, शारीरिक शिक्षण,व कार्यानुभव) पदांच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र यादी.

जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पदभरती २०१४

अंगणवाडी सेविकातून पर्यवेक्षिका पदभरती परीक्षेची उत्तरविवरणी-

अंशकालीन निदेशक पदभरती २०१४ -

जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती २०१४ - महिला परिचर यादी.

जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती २०१४ - परिचर पदाचे लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवाराची यादी.

जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती २०१४ - विस्तार अधिकारी पदाचे लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवाराची यादी.

जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती २०१४ - कनिष्ठ सहाय्यक पदाचे लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी.

जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती २०१४ - कंत्राटी ग्रामसेवक पदाचे लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवाराची यादी.

List of eligible candidate for written exam class 3 (Arogya paryavekshak,Arogya Sewak Female, Arogya Sewak Male,Aushadh Nirman Adhikari) & Non eligible candidate for written exam class 4 (Parichar Female).

पशुधन पर्यवेक्षक पदभरती माहे नोव्हेंबर -२०१४.


राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान २०१४-१५ कंत्राटी पद भारती प्रक्रिया अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षायादी

Result For District Water & Sanitation Mission Cell, Village Panchayat, Zilla Parishad Ratnagiri

पदभरती जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष (DWSM) जिल्हा परिषद रत्नागिरी.

Reason
www.ratnagiri.gov.in
Ratnagiri Counter visitors to www.ratnagiri.gov.in